Vernieuwen website

Een project op zich, het vernieuwen van de website!

Trots op de projecten welke we vanaf de oprichting in 2006 hebben mogen realiseren is het nu ook tijd deze op een goede wijze in beeld te brengen en hiervoor de website te vernieuwen. Timeless Design heeft onze wensen samengevat in een helder en functioneel ontwerp van de website. Slimwapp heeft zijn kwaliteiten gebruikt om de webapplicatie zodanig te bouwen dat wij op een eenvoudige wijze het geheel kunnen beheren en actualiseren.

Op de projectpagina zal bestaan uit een selectie van onze projecten. Actualisatie is nog gaande waardoor het voor kan komen dat nog niet alle projecten volledig zijn ingevuld.