Diensten

Voorafgaand aan een eventuele samenwerking vindt altijd een vrijblijvend gesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt nauwkeurig bepaald welke diensten nodig zijn om het project succesvol te realiseren. We hechten veel waarde aan het begrijpen van de specifieke behoeften en verwachtingen van onze opdrachtgevers, zodat we een gepersonaliseerde aanpak kunnen bieden die aan hun eisen voldoet.

Het proces en faseringen

Bij ieder project kunnen we het gehele traject grofweg verdelen in vier fasen:

✎ ONTWERP  

✎ UITWERKING    

✎ PRIJSVORMING    

✎ UITVOERING

Afhankelijk van uw behoeften kunnen we u bijstaan gedurende het hele traject of alleen in specifieke fasen. Of het nu gaat om het vertalen van uw ideeën naar een concreet ontwerp, het gedetailleerd uitwerken van technische tekeningen, het opstellen van de stukken voor een heldere prijsvorming of het begeleiden van de uitvoering, wij staan staat klaar om u te ondersteunen op elk gewenst moment van het proces.

Ontwerp

Elk project begint met het maken van een ontwerp, of het nu gaat om een verbouwing of het nieuw te bouwen woonhuis. Het ontwerpproces vormt de essentiële eerste stap waarin we de visie van onze opdrachtgevers omzetten in tastbare plannen. Of het nu gaat om het uitbreiden e.o. transformeren van een bestaand gebouw of het creëren van een geheel nieuwe woning, wij zetten ons in om een inspirerend en functioneel ontwerp te realiseren dat naadloos aansluit bij de behoeften en wensen.

Werkwijze en fasering bij nieuwbouw

1.   Het voorlopig ontwerp

Er wordt onderzocht wat de kaders zijn waar binnen het project gerealiseerd dient te worden. We hebben het dan over het bestemmingsplan, de welstandsnota, het budget, functionele en esthetische wensen. Belangrijk voor de input voor het voorlopig ontwerp, is uw programma van eisen (PVE). Hiermee geeft u aan welke woonwensen voor u belangrijk zijn en hierdoor kunnen wij beter aan uw wensen in het voorlopig ontwerp tegemoetkomen. Als deze onderdelen in evenwicht zijn, worden de plannen verder uitgewerkt.

2.   Definitief ontwerp

Het plan begint steeds vastere vormen aan te nemen. Ruimtes worden gedefinieerd, materialen gekozen en dit steeds onder bewaking van het budget. Een ontwerp krijgt de status van definitief na een positief vooroverleg met de gemeente waarbij het plan aan welstand en ruimtelijke ordening is getoetst.

Technische uitwerking

3. Aanvraag omgevingsvergunning

Het definitief ontwerp wordt verder technisch uitgewerkt. De constructeur levert zijn input en er worden de benodigde Bouwbesluit- en energieprestatieberekeningen gemaakt. Naast een reguliere aanvraag omgevingsvergunning "bouwen" kunnen door ons bureau vergunningen worden aangevraagd voor verschillenden overige activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen. Te denken valt aan de activiteit slopen, kappen, handelen in strijd met het bestemmingsplan etc.

4. Bouwvoorbereiding

Voor de bouwuitvoering worden de tekeningen verder uitgewerkt tot werktekeningen. Installaties worden in de tekeningen verwerkt en zal voor zover wenselijk vormtekekening van trappen en kozijnen worden vervaardigd. 
Het opstellen van een schriftelijke omschrijving al of niet uitgebreid tot een compleet bestek met algemene voorwaarden maakt het geheel compleet voor een goede en betrouwbare basis voor de prijsvorming en de uitvoering.

Prijsvorming

5. Prijs en contractvorming

Er worden offertes opgevraagd. Offertes worden zorgvuldig gecontroleerd en uiteindelijk wordt geadviseerd over de gunning van het werk aan een uitvoerende partij, maar ook over het opstellen van de uiteindelijke overeenkomst.

Uitvoering

6. Bouwbegeleiding

Met uitgebreide stukken als stevige en heldere basis voor de uitvoering en daarbij ook een goede en betrouwbare aannemer geeft rust en vertrouwen in een onbezorgd bouwproces. Uiteindelijke realisatie van het plan geeft een voldoening voor alle partijen.

Ons bureau kan het gehele bouwproces begeleiden, waardoor de opdrachtgever optimaal wordt ontzorgd. Onderdeel van de bouwbegeleiding is de oplevering. Een bijzonder moment, het project is voltooid, er wordt een proces verbaal van oplevering opgesteld. Hierin worden de puntjes op de i gezet, zodat ook de allerlaatste werkzaamheden verricht gaan worden.

Overig

Naast reguliere werkzaamheden van ontwerp en technische uitwerking voor nieuw- of verbouw ondersteunen wij ook in andere mogelijke aspecten welke noodzakelijk kunnen zijn voor het tot stand komen van een bouwplan. Denk bijvoorbeeld aan een bestemmingsplanwijziging, onderzoeken huisvestiging en landschappelijke inpassingen.