Herbestemming Martinuskerk Pannerden

Een bijzonder project voor het dorp. Per 01-01-2021 gaan een groot aantal kerken van Sint Willibrordes sluiten.

Ook de Martinuskerk te Pannerden zal hier bij gaan horen. Met een werkgroep en initiatiefnemers is een plan bedacht voor behoud van het gebouw voor het dorp. Er zal ook een gemeenschapsruimte gerealiseerd worden. Voor het overige deel is een invulling middels wooneenheden bedacht welke worden verhuurd.