Diensten voor particulieren

Bouwvoorschriften, wettelijke normen, energieprestatie eisen, brandveiligheidseisen, politiekeurmerk, enz. zijn een aantal zaken waaraan een bouwwerk moet voldoen zodat goedkeuring door de welstandscommissie en verlenen van een omgevingsvergunning kan plaatsvinden.
Rekening houdend met het beschikbare budget kan worden ondersteund een voor u passende aannemer te vinden welke op een correcte wijze zorg kan dragen voor de uitvoering.
Ronald Milder Bouwkundig adviesbureau kan voor u het gehele bouwtraject op maat verzorgen ! Van belang is dat Ronald Milder Bouwkundig Adviesbureau zich altijd en volledig in zal zetten om de belangen van de opdrachtgever te behartigen.

Globaal is het traject in te delen in vier stappen, te weten:

1. ONTWERP
In deze fase worden de eisen en aanvullende wensen van de opdrachtgever op een rij gezet. Dit heet het PROGRAMMA VAN EISEN (PVE). Aan de hand van dit PVE wordt een ontwerp gemaakt. Als deze door de opdrachtgever is goedgekeurd kan goedkeuring bij de welstandscommissie worden gevraagd.

2. UITWERKING
Is het ontwerp goedgekeurd, dan kan het verder technisch worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp en bestektekening. Het geheel wordt gedetailleerd uitgewerkt en de constructieve afmetingen worden bepaalt. Tevens zullen berekeningen worden gemaakt waaruit blijkt dat het bouwwerk voldoet aan de gestelde eisen van het Bouwbesluit. In deze fase wordt ook de bouwvergunning aangevraagd.
Indien van toepassing zal een bestek worden geschreven.

3. PRIJSVORMING
Als het geheel is uitgewerkt kan bij een aannemer een prijs worden opgevraagd. Bestek en tekeningen zullen hiervoor als onderlegger dienen. Als de ingediende prijs overeenkomt met het budget zal een AANNEMINGSOVEREENKOMST worden opgesteld welke dient als contractstuk voor de uitvoering.

4. UITVOERING
Na opdracht zal de aannemer starten met de uitvoering. Het is aan te raden u deskundig te laten begeleiden tijdens deze fase. Bij de projectbegeleiding zal Ronald Milder Bouwkundig Adviesbureau u van dienst zijn met bouwtoezicht, controle termijnbetalingen en evt. meer- en minderwerken, opleveringen etc. Bij grotere projecten zal hiertoe ook de directievoering en bouwvergaderingen behoren.

AANVULLENDE DIENSTEN T.B.V. PARTICULIEREN:

Naast de ontwerp- en uitwerkingsmogelijkheden is het ook mogelijk te laten ondersteunen voor een bouwtechnische keuring. Handig en soms noodzakelijk voor een bewuste aan- of verkoop van een woning. Een gedegen onderzoek voordat u besluit tot aankoop van een woning over te gaan bespaart u onaangename verassingen achteraf.  

Neem vrijblijvend contact met ons op om te kijken wat Ronald Milder Bouwkundig adviesbureau ook voor u kan betekenen.

Copyright © Ronald Milder 2023 | CMS : BIG FAT Internet